Consult op afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8:00 - 9:15 uur.

Tussen 8:00 - 9:15 uur krijgt u de huisarts zelf aan de telefoon. De huisarts bevraagt u over uw hulpvraag, veelal krijgt u direct advies, of als het nodig is wordt direct een afspraak gepland op een tijdstip dat u en de arts schikt.

Als u later dan 9:30 uur belt, krijgt u de doktersassistente. De doktersassistente zal kort wat triage-vragen stellen om de medische urgentie in te schatten. Veelal kan zij ook advies geven.

Later overlegt zij alles met de dienstdoende huisarts en als de huisarts u toch op het spreekuur wil zien, dan belt zij u terug.

De doktersassistente maakt geen afspraken. Alle afspraken worden gemaakt door de huisarts of na na overleg van doktersassistente met huisarts.

Voor spoedgevallen wordt natuurlijk altijd ruimte&tijd gezocht.

Vanwege overvolle drukke spreekuren, toegenomen zwaarte van zorgvragen en personeelstekort is deze andere en nieuwe manier van werken nodig om te kunnen blijven presteren. Tegenover deze aanpassing staat de verbetering dat u veel vaker de huisarts rechtstreeks zelf aan de telefoon krijgt en u vaak gelijk een advies krijgt.

Als u later belt dan 9:00 uur, dan zal de doktersassistente u veelal vragen of de volgende dag tussen 8:00 en 9:00 uur te bellen, of zij verwijst u naar het telefonisch spreekuur van de huisarts tussen 13:00 - 13:30 uur.

Belt u op een ander tijdstip dan kan het zijn dat de assistente bezig is, en de telefoon even op het antwoordapparaat heeft gezet.

Dokter Bakker houdt spreekuur op dinsdag en woensdag.

Dokter Muller houdt spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag.

Op dinsdagmiddag en woensdagmiddag heeft dokter Muller speciale verrichtingen spreekuren die door dokter Muller zelf worden gepland.

Duur consult

Voor een afspraak staat standaard TIEN MINUTEN gereserveerd. Mocht gaandeweg het consult blijken dat uw vraag meer tijd kost om goed te onderzoeken en te beantwoorden, en we meer tijd nodig hebben dan tien minuten, dan zullen prioriteiten worden gesteld en vervolgconsulten worden afgesproken.
Wij willen u graag goed helpen, niet het consult afraffelen, en we willen ook de wachttijden niet laten oplopen voor de andere mensen.