Consult op afspraak

Voor het maken van een afspraak op het afspraken-spreekuur kunt u de doktersassistente bellen bij voorkeur voor 10:30 uur.

Let op!: Er is geen "open inloopspreekuur".

U mag natuurlijk ook later bellen, maar dan kan het zijn dat u niet dezelfde dag terecht kan.

De assistente zit tot 10:30 uur aan de balie en direct aan de telefoon. Belt u op een ander tijdstip dan kan het zijn dat de assistente bezig is, en de telefoon even op het antwoordapparaat heeft gezet.

Dokter Bakker houdt spreekuur op maandag en woensdag.

Dokter Muller houdt spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Op maandagmiddag en woensdagmiddag heeft dokter Muller speciale verrichtingen spreekuren die in overleg met dokter Muller zelf worden gepland.

Duur consult

Voor een afspraak staat standaard TIEN MINUTEN gereserveerd. Mocht gaandeweg het consult blijken dat uw vraag meer tijd kost om goed te onderzoeken en te beantwoorden, en we meer tijd nodig hebben dan tien minuten, dan zullen prioriteiten worden gesteld en vervolgconsulten worden afgesproken.
Wij willen u graag goed helpen, niet het consult afraffelen, en we willen ook de wachttijden niet laten oplopen voor de andere mensen.