Consult op afspraak

Voor het maken van een afspraak op het afspraken-spreekuur kunt u bellen bij voorkeur voor 9:00 uur.

Er wordt getriageerd op medische urgentie. Afspraken worden gemaakt na overleg met de huisarts, dan wel door de huisarts.

Tussen 8:00 - 9:00 uur krijgt u de huisarts zelf aan de telefoon. De huisarts bevraagt u naar de hulpvraag en als het nodig is wordt een afspraak gemaakt.

U mag natuurlijk ook later bellen, maar dan kan het zijn dat u niet dezelfde dag terecht kan.

Sinds de corona-epidemie van maandag 16-3-2020 tot op heden maakt de doktersassistente niet direct afspraken met u, maar pas nadat zij heeft overlegd met de huisarts. Doel van deze werkwijze is voorkomen dat het corona-virus in de praktijk komt.

De doktersassistente zal u veelal vragen of de volgende dag tussen 8:00 en 9:00 uur te bellen, of zij verwijst u naar het telefonisch spreekuur van de huisarts tussen 13:00 - 13:30 uur.

De assistente zit tot 10:30 uur aan de balie en direct aan de telefoon. Belt u op een ander tijdstip dan kan het zijn dat de assistente bezig is, en de telefoon even op het antwoordapparaat heeft gezet.

Dokter Bakker houdt spreekuur op dinsdag en woensdag.

Dokter Muller houdt spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag.

Op dinsdagmiddag en woensdagmiddag heeft dokter Muller speciale verrichtingen spreekuren die door dokter Muller zelf worden gepland.

Duur consult

Voor een afspraak staat standaard TIEN MINUTEN gereserveerd. Mocht gaandeweg het consult blijken dat uw vraag meer tijd kost om goed te onderzoeken en te beantwoorden, en we meer tijd nodig hebben dan tien minuten, dan zullen prioriteiten worden gesteld en vervolgconsulten worden afgesproken.
Wij willen u graag goed helpen, niet het consult afraffelen, en we willen ook de wachttijden niet laten oplopen voor de andere mensen.