Contact

Telefoon 0252 - 211 393

Voor vragen waarop een kort antwoord mogelijk is, kunt u de huisarts rechtstreeks spreken op het telefonisch spreekuur tussen 13:00 - 13:30 uur.

Gebruik praktijktelefoon
U krijgt een telefonisch keuzemenu:
toets 1: levensbedreigende situatie
toets 2: voor contact met de doktersassistente
Maakt u geen keuze, dan word u doorverbonden met de assistente.

Collegiaal overleg: Via de doktersassistente wordt u zo (snel) mogelijk doorverbonden met de huisarts. Er is geen aparte overleglijn aangezien de wachttijd zelden lang is.

Tussen 12:30 uur - 13:30 uur pauzeren de praktijkmedewerkers en krijgt u het antwoordapparaat. Voor spoedeisende hulp drukt u op toets 1. Voor alle andere vragen graag terugbellen na 13:30 uur.

Spoedgevallen `s avonds, `s nachts en in het weekend

In geval van een situatie waarin spoedeisende hulp nodig is, kunt u bellen de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
0252 - 240 212  (Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout).

 

Contactgegevens voor collega's, specialisten en andere zorgverleners via Zorgmail:

De huisartspraktijk is te vinden onder:
R.A. Muller (HAP De Zeven Linden)

EDI
Standaard EDI-adres: 500066676@lms.lifeline.nl
AGB-zorgverlenercodeadres: 01026007@agb.lifeline.nl
AGB-praktijkcodeadres: 01056951@agb.lifeline.nl

Secure e-mailadres: ra.muller@zorgmail.nl