Contact

Telefoon 02 52 - 211 393

Voor het maken van een afspraak gaarne bij voorkeur bellen tussen 8 en 9 uur. U krijgt dan de huisarts van dienst rechtstreeks aan de telefoon en wordt zonodig een afspraak gepland op het spreekuur.

Als u later op de dag belt, krijgt u de doktersassistente aan de telefoon en na triage zal zij u advies geven. Alle adviezen worden later natuurlijk gecontroleerd door de huisarts en als de huisarts meer wil weten belt de doktersassistente u terug.

Voor vragen waarop een kort antwoord mogelijk is, kunt u de huisarts rechtstreeks spreken op het telefonisch spreekuur tussen 13:00 - 13:30 uur.

Collegiaal overleg: Via de doktersassistente wordt u zo (snel) mogelijk doorverbonden met de huisarts. Er is geen aparte overleglijn aangezien de wachttijd zelden lang is.

Tussen 12:30 uur - 13:30 uur pauzeren de praktijkmedewerkers en krijgt u het antwoordapparaat. Voor spoedeisende hulp drukt u op toets 1. Voor alle andere vragen graag terugbellen na 13:30 uur.

Spoedgevallen `s avonds, `s nachts en in het weekend

In geval van een situatie waarin spoedeisende hulp nodig is, kunt u bellen Huisartsenpost De Limes
0252 - 240 212  (Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout).

Contactgegevens voor collega's, specialisten en andere zorgverleners via Zorgmail:

De huisartspraktijk is te vinden onder:
R.A. Muller (HAP De Zeven Linden)

EDI
Standaard EDI-adres: 500066676@lms.lifeline.nl
AGB-zorgverlenercodeadres: 01026007@agb.lifeline.nl
AGB-praktijkcodeadres: 01056951@agb.lifeline.nl

Secure e-mailadres: ra.muller@zorgmail.nl