Telefonisch spreekuur

Als u een vraag wilt stellen aan de huisarts, dan kunt u tussen 13:00 en 13:30 uur bellen op het gebruikelijke telefoonnummer 0252 211 393. U krijgt dan een keuzemenu en kan kiezen voor dokter Muller (toets 2: aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag) of dokter Bakker (toets 3: aanwezig op dinsdag en woensdag) en u krijgt direct de huisarts aan de telefoon.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vragen waarop een kort antwoord mogelijk is.

Het gaat dan bijvoorbeeld om uitslagen van laboratoriumonderzoeken of als de doktersassistente u heeft aangeraden om uw vraag direct aan de huisarts zelf te stellen. Blijkt het antwoord ingewikkelder te zijn dan wordt u uitgenodigd om uw vraag op het spreekuur te bespreken.

Dit is mede om de wachttijd aan de telefoon voor andere mensen die na u bellen zo kort mogelijk te laten zijn.